NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK
Ahmad Rizal, dr., SpS(K).,PhD Infeksi Rabu 10:00 sd 12:00
Aih Cahyani, dr., SpS Vertigo Jumat 09:00 sd 13:00
Anam Ong, dr., SpS(K) Fungsi luhur Senin 08:00 sd 10:00
Andi Basuki, dr., SpS(K).,MARS CVD/stroke Kamis 10.00 sd 12.00
Cep Juli, dr., SpS Selasa 11.00 sd 12.00
Kamis 08.00 sd 09.00
Henny Anggraini Sadeli, dr., SpS(K) Nyeri dan nyeri kepala Senin 10:00 sd 12:00
Lisda Amalia, dr., SpS CVD/stroke Selasa dan Kamis 12.00 sd 15:00
Nushrotul Lailiyya dr., SpS(K) Syaraf tepi dan otot Selasa 10:00 sd 12:00
Jumat
Nani Kurniani, dr., SpS(K) Syaraf tepi dan otot Rabu 08:00 sd 10:00
Siti Aminah, dr., SpS(K).,Msi.Med Pediatrik Jumat 13:00 sd 15:00
Sobaryati, dr., SpS-KIC.,M.Kes Parkinson/gangguan gerak Senin dan Rabu 13:00 sd 15:00
Sofiati Dian, dr., SpS Infeksi Kamis 08:00 sd 09:30
Suryani Gunadharma, Dr.,dr., SpS(K).,M.Kes Epilepsi dan sindroma epilepsi Kamis 12:00 sd 13:00
Yusuf Wibisono. Dr., SpS(K) Nyeri dan nyeri kepala Jumat 09:00 sd 11:00
Uni Gamayani, dr., SpS(K) Pediatrik Selasa 10:00 sd 12:00

Ket : Sistem On Call