NAMA DOKTER SUB SPESIALIS JADWAL PRAKTEK JAM PRAKTEK
Eva Krishna Sutedja, dr., M.Kes., SpKK Penyakit Kulit dan Kelamin Kamis
Hartati P. Dharmadji, dr., SpKK (K) Penyakit Kulit dan Kelamin Kamis 10:00 sd 12:00
Hendra Gunawan, dr., SpKK., PhD Penyakit Kulit dan Kelamin Senin 11:00 sd selesai
Inne Arline Diana, dr., SpKK (K) Penyakit Kulit dan Kelamin Senin 10:00 sd 11:00
Kartika Ruchiatan, dr., SpKK., M.Kes Penyakit Kulit dan Kelamin Jumat 13:00 sd 14:30
Lies Marlysa Ramali, dr., SpKK(K) Penyakit Kulit dan Kelamin Selasa 08:00 sd 10:00
Pati Aji Achdiat, dr., SpKK., M.Kes Penyakit Kulit dan Kelamin Selasa
Rasmia Rowawi, dr., SpKK(K) Penyakit Kulit dan Kelamin Jumat
Reiva Farah Dwiyana, dr., SpKK.,M.Kes Penyakit Kulit dan Kelamin Selasa
Reti Hindritiani, dr., SpKK (K) Penyakit Kulit dan Kelamin Kamis 09:00 sd 10:00
Risa Miliawati Nurul, dr., SpKK Penyakit Kulit dan Kelamin Rabu
Unwati Sugiri, dr., SpKK (K) Penyakit Kulit dan Kelamin Rabu

*Sistem On Call